Hoppa till innehållet
Verksamheter

European Social Label

Divisioner, våra verksamheter  för ett inkluderande samhälle

Care to Change the World

Verksamheter

Verksamheter – övergripande

European Social Labels målsättning är att göra det attraktivt för främst mikro, små och medelstora företag att arbeta för ett mer inkluderande samhälle, något som hittills varit främst stora företag förunnat. Fram tills nu har det helt enkelt varit för svårt och tidskrävande att kombinera någon form av lönsamhet och att lägga tid på CSR, socialt företagsansvar. Men faktumet att Sverige, samt i princip hela övriga Europa, till 99,9% drivs av små eller mindre företag samtidigt som det är de där 0,01% som har möjlighet att arbeta med människor i utanförskap så bedömdes det att det fanns en nisch för European Social Label. 

”Målsättningen är att det ska vara attraktivt för fler, främst småföretagare, att vara delaktiga i den samhällsutveckling som de verkar i”

Verksamheter

Verksamheter – sex divisioner

Verksamheterna är uppdelade i flera inriktningar och det finns där under flera kategorier samt fler inriktningar. European Social Label tar ett holistiskt grepp på utanförskapsfrågorna i samhället och då räcker inte en eller ett fåtal verksamheter till. De tre huvudinriktningarna är företag, myndigheter samt privatpersoner och under det finns så väl idéburna som vinstdrivande verksamheter. European Social Label skapar nya plattformar efter behov och ska finnas överallt där människor och företag finns. Det innefattar allt från ungdomssatsningar, utbildningar till att bedriva inkluderande och jämställda arbetsplatser.

”Med våra sex huvudinriktningar;  får European Social Label ett helhetsgrepp på strukturen i samhället”

EUSL Logo

EUSL Gruppen

Motorn i European Social Label med ett holistiskt approach

EUSL Logo

EUSL EU

Medlemsorganisationen inom European Social Label

EUSL Logo

EUSL Business

Egna verksamheter med våra koncept som grund

EUSL Logo

ECSR Gruppen

För återförsäljare och leverantörer att samlas runt

EUSL Logo

EUSL SCC

Verksamheter utan eget vinstintresse finns här

EUSL Logo

EUSL Impact

Projekt, verksamhetsutveckling och rapportering

Close Bitnami banner
Bitnami