Hoppa till innehållet
EUSL logo

European Social Label

Koncepten i verksamheterna

Endast två koncept krävs för att lösa Sveriges och Europas integrationsutmaningar

EUSL logo

Koncepttanke

För att lösa Sveriges och Europas integrationsutmaningar antogs det att man var tvungen att kunna hålla flera bollar i luften på samma gång. Integration och utanförskap är något som hittills har varit kostsamt och ineffektivt och det är många som inte ens gillar ordet. European Social Label skapade under flera år tankar och visioner om hur det skulle presenteras för någon annan, på enklast möjliga vis, och försökte applicera dem på verksamheterna. I slutändan framkom det att integration och utanförskap är en så pass komplex apparat att förklara att det inte går att peka på enskilda detaljer och hävda att detta är integration, eller detta är utanförskap, eller detta är jämställdhet. 

Istället skapades två koncept, varandras motsatser, som tillsammans inkluderar allt som European Social Label står för. Koncepten står för den idéburna sektorn samt den privata sektorn och målsättningen är att inom verksamheten ska dessa två koncept enbart vara ett koncept, en tanke. Den privata sektorn ska närma sig den idéburna sektorn, på sina villkor och det kommer vara lönsamt för alla parter. 

”Allting har en baksida och två sidor av ett mynt är välkända ordspråk. Inom European Social Label ska baksidor undvikas i möjligaste mån och båda sidorna av myntet ska vara attraktiva”

EUSL logo

Koncept – Idéburet

Ena sidan av konceptet fokuserar på den idéburna tanken och kallas för RoomsWithoutanAppointment, rum utan möten, vilket är en tanke om att morgondagens samhälle ska vara för alla oavsett vem man är, ursprung, sexuell läggning, funktionsvariation och så vidare. Man ska även kunna ta del av samhällets utbud fullt ut, eller efter sina egna förutsättningar och man ska kunna befinna sig överallt utan ha en anledning eller upplevas som en belastning. Det är alltså individen som ska säga stopp, inte samhället. 

EUSL logo

Koncept – Vinstdrivande sektor

Ännu är det för många småföretagare en kostnad och inte en investering att arbeta med människor i utanförskap. Detta vill vi ändra på genom konceptet som kallas för RoomsWithanAppointment, rum för möte, som helt enkelt ska erbjuda främst småföretag verktygen och kunskapen för att dels kunna arbeta med människor på ett mer inkluderande sätt, dels skära i sina egna kostnader och dels ge sig själva möjligheten till ökad omsättning. Det kan låta tråkigt att pengarna styr, men när det till och med står i ABL, Aktiebolagslagen, att företag måste göra sitt yttersta för att tjäna pengar då är det så spelreglerna ser ut. 

European Social Label tar fasta på fakta och fokuserar på det som ger företag möjligheten till detta. När det samtidigt, genom det motsatta konceptet RoomsWithoutanAppointment, skapar det en härlig synergieffekt där vi får både mer konkurrenskraftiga företag men också ett mer inkluderande och jämställt samhälle.