Hoppa till innehållet
eusl logo

Vårt varumärke En symbol för alla

European Social Label står för ett inkluderande samhälle, jämställdhetssvar, tolerans, allas lika värde och möjligheten till att ta del av samhällets utbud upp till en nivå som individen själv väljer. Vårt fokus är i första hand riktat mot näringslivet och då i synnerhet småföretagarna i samhället. Det är här det saknas något idag och där vi kan göra skillnad genom att bidra till fler attraktiva företag och medlemmar, skapa utbildningar, symposium och ta fram nya lösningar på förlegade utmaningar så att fler känner sig delaktiga i det samhälle vi alla lever och verkar i.

Alla företag som ansluter sig blir medlemmar och får då rättigheten att bära vår logga, en blå duva. Skulle det bryta mot en grafisk profil så finns den även i vitt. Duvan symboliserar mycket, från våra värderingar och ställningstagande till att aktivt motarbeta utanförskap och hjälpa andra. Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något och det är det vi vill lyfta fram här.  

Det skulle gå att skriva långa avhandlingar om den värderingsdrivna verksamheten som är allt inom European Social Label men istället föredrar vi att ta ned det till vår logga, vårt varumärke i en enda visuell presentation. Enklast sättet att förklara vad den står för är med orden respekt för andra. Det behöver inte vara så svårt. 

European Social Labels ändamål  och varumärke står nära prideflaggans värderingar, men innehåller även hållbarhet, grön omställning, innovation och utveckling samt flertalet av de globala målen. På följande skärmar presenteras  färgers betydelse för den ursprungliga flaggan, för oss, hur vår logga relaterar till prideflaggan samt hur det passar in på oss och andra. Förhoppningen är att en viss igenkänningsfaktor uppstår!

eusl logo

Rött Starkast känslor av alla färger

Inom färgpsykologin anses rött vara den färg som symboliserar starkast känslor. Samtidigt som den även symboliserar den varmaste och kärleksfulla färgen är den också den mest aggressiva och kan även visa makt och ilska. Rött är således en färg full av kontraster, Det kan vara något spännande och farligt på samma gång. Rött kan även symbolisera livet på flera olika vis. 

För många företagare är det sannolikt så att man gått igenom dessa känslor redan innan man startat sitt bolag. Det är en lång resa, ofta förknippat med en hel del frustration och osäkerhet. Inom European Social Label försöker vi minska de negativa känslorna och fokusera på de positiva genom att erbjuda manualer, tjänster och verktyg för att underlätta för våra medlemmar.

eusl logo

Orange Den helande färgen

Precis som med färgen röd är det lätt att uppfatta orange som en stark färg. Den drar till sig ögonen vilket kan vara en anledning till att den syns mycket i reklam så väl som på vissa fordon på våra vägar. Orange är en färg som ofta skapar entusiasm och spänning. Det finns studier som visar att människor beskriver färgen som ljus, glad eller meningsfull. Man kopplar den till solnedgången och romantik, eller fina höstdagar. Det ska också sägas att orange är en färg som tolkas olika i olika kulturer. Buddistmunkar klär sig ofta i orangea dräkter, men det gör även de som sitter i fängelse i USA. 

Som företagare är det viktigt att kunna skapa entusiasm och engagemang i det man gör, både för sig själv så väl som för omvärlden. För oss inom European Social Label väljer vi att hjälpa medlemmar med detta på ett sådant sätt att medlemmarna samtidigt hjälper någon annan. Orange är också en känsla av att räcka ut en hand och bidra på något sätt, stort som litet.  

eusl logo

Gult Kreativitet och skapande

Gult är en högljudd färg som kan vara ganska intensiv. Den kan få färgen röd att verka tillbakadragen och samtidigt framstå som varmare. Gult är den mest synliga färgen men samtidigt kanske den svåraste att läsa, oavsett vilken bakgrund den är skriven mot. Gult kan också vara en symbol för en hel del utåtagerande frustration.

Färgen står samtidigt för energi och intensitet samtidigt som vissa kan bli irriterade om det är för mycket gult. Gult är en komplex färg med väldigt individuell uppfattning om vad den betyder. Men för de allra flesta, i lagom dos, så inspirerar den, ger liv till nya idéer och skapar en grund för att vilja växa och bli större. Det samma kan påläggas på de flesta entreprenörer och det är här många nya innovationer växer fram. Det är något vi måste stimulera och värdera bättre. Att vara kreativ är något som alla företagare måste vara, mer eller mindre. När något går emot en så finns det sällan någon att klaga till och det är endast hårt arbete som gäller för att motverka och åtgärda det som håller på att ske. 

eusl logo

Grönt Naturen

För de allra flesta är grönt synonymt med naturen, oavsett om det är en miljömärkning eller naturen vi går ut i. Det är en färg som visar återhämtning och innovation. Grönt kan även symbolisera illamående, att man blir grön i ansiktet, så väl som fertilitet och relationer. En del kopplar grönt till tur eller irländsk kultur, främst St Patricks Day.

För många företagare står grönt för optimism eller pengar, ofta symboliserat av gröna sedlar. I den omställning vi nu är inne i, mot ett hållbart leverne, så är grönt i sig själv också en bra affärsidé. En del ser det också som ett tävlingsmoment där flera företag kämpar om samma kund och där horisontella värderingar skapar ett mervärde. Oavsett hur man ser på grönt så går det inte att förneka att grönt och hållbart företagande är här för att stanna. 

 

eusl logo

Blå Höger, företagande, lugn

Från början var blått på prideflaggan symbolen för att känna ett lugn, kanske kopplat till vatten. På en politisk skala är blått synonymt med en mer högervänlig inställning och företagande. Många har blått som favoritfärg för att den upplevs lugnande, stabil och pålitlighet. 

Även om det på insidan sällan är så på ett företag så är det precis dessa känslor man vill förmedla utåt mot omvärlden och framförallt sina kunder och konkurrenter. Inom European Social Label kan vi bidra med detta till våra medlemmar, som alla får tillgång till samma tjänster och övrigt utbud utan någon kostnad. Vår logga är blå och visar upp företagande som även verkar för ett inkluderande samhälle. 

Rent politiskt står European Social Label utanför den politiska skalan, men man kan väl säga att vi vill uppnå vissa mål som oftast ligger åt vänster, genom att utföra och verka som någon som ligger något till höger. Den tanken i sig själv har skapat förhöjd puls hos flera för att de får inte ihop det. Men vi får det och är lugna och trygga i oss själva.

eusl logo

Lila Den spirituella färgen

Lila står för kungligheter och rikedom, framför allt ur ett historiskt perspektiv där färgen var svår att framställa och krävde mycket resurser. Det är en färg som inte är så vanlig i naturen så den krävde även en stor insats för att finna fram i tillräckliga mängder. Tillsammans med blått står lila även för ett lugn, så väl som vishet och något att tro eller fokusera på. Ur ett pride-perspektiv står lila även för individens tolkning av vad färgen betyder, det vill säga det egna fria tänkandet till att låta vem som helst vara vem som helst.

Det här är viktigt för European Social Label. Det är viktigt att få uttrycka sig, se ut som man vill och vara den man är. Många företagare har detta i sig, men då oftast riktat inåt. Det betyder att man går sin egna väg samtidigt som resultatet blir att man har svårt att förstå att andra också går sina vägar, även om det råkar vara en väg som andra redan gått. Detta är något vi måste jobba mycket med, perspektiv och förståelse för varandra. European Social Label är religöst obundet och de flesta av oss tror nog inte på Gud längre. Däremot vill vi gärna tro att vi kan skapa ett bättre samhälle för alla, oavsett vilka vi är. 

eusl logo

Brun och svart En del av Progress Pride Flag

När Pride 2017 gick av stapeln i Philadelphia så gjordes det med en ny flagga som kom att kallas the Progress Pride Flag. Utöver  de horisontella färgerna ingick här flera nya färger vertikalt. Dessa nya färger ska symbolisera människor med hudfärg, något som historiskt men även i nutid varit ett stort och återkommande problem. Rasism hör givetvis inte till i något samhälle och här har näringslivet en viktig del i utvecklingen. Fler människor med, oavsett hudfärg och kultur, kan bli framgångsrika företagare, som i sin tur anställer ännu fler människor.

Sverige och EU måste uppdatera sina integrationsprocesser, det är inte rimligt vare sig ur ett ekonomiskt eller människoperspektiv att det ska ta flera år för en individ att komma in i samhället. Man kan tycka att hudfärg inte spelar någon roll men omvärlden har ofta ett behov av att förenkla, antagligen för att själva förstå, och då till en sådan grad att det istället bara blir fel. 

Brunt och svart på Pride flaggan symboliserar även alla de som har dött eller lever med HIV/AIDS och den känslan kring detta virus som finns. 

eusl logo

Babyblå, vitt och rosa En del av Progress Pride Flag

Dessa tre färger representerar alla transmänniskor där ute. Precis som med brunt och svart är detta något som går oss på European Social Label lite förbi. Det är svårt att förstå argument som ’att det finns bara två kön’ eller alla andra märkliga resonemang. Om en person definierar sig som man, kvinna, intersexuell eller något annat, varför ska detta ens ifrågasättas? Än mer relevant är kanske varför andra blir så irriterande över det. Om vi nu verkligen lever i ett modernt samhälle, då ska det väl klara av att hantera alla oavsett sexuell läggning, funktionsvariation, språk eller kultur. 

Oavsett vem man är så har man i ett modernt land möjligheter att få vara vem man vill och bli vem eller vad man vill. Det tycker vi inte att man ska få ta ifrån oss och därför är denna del av flaggan, så väl som vårt varumärke, så viktigt. Vår logga, duvan, inkluderar alla och vi tar med alla perspektiv i vår världsbild.

Har vi glömt någon är vi snabba med att ta med detta när vi kommer på det. Vi tror inte att vi ska upp till en viss nivå och sedan är vi klara. Nej istället ska vi alltid utveckla och förbättra oss. Det är tillsammans med våra medlemmar vi kan ta aktiva ställningstagande. Våra medlemmar är alla överens om att det spelar ingen roll om man har blått hår, sitter i en rullstol eller planerar att byta kön. Det väsentliga är vad man har att bidra med, som är det avgörande. 

eusl logo

Tillgänglighet När det gäller att fler ska kunna ta del av samhällsutbudet

European Social Label tror att funktionsvariationer inte behöver vara ett hinder i den dagliga driften. Vi håller som bäst på att utveckla två tjänster, en för döva så att de kan svara i telefon och en för blinda så att de kan arbeta som servitörer. För oss är detta att erbjuda en jämställd arbetsplats, där fler kan utföra samma arbetsuppgift. Vi tror att människor mår bra av att kunna delta efter sina förutsättningar och det är vår uppgift att göra samhället tillgängliga för de som inte har samma möjligheter som oss själva. 

Tillgänglighet handlar även om att kommunikation och att kunna ta sig från A till B för egen maskin. European Social Labels hemsidor kan alla läsas upp av så kallad Text-to-Talk och finns inbyggd i Microsoft Edge via en liten knapp i adressfältet. Fler måste kunna ta del av samhället. Det avser i första hand offentliga ytor men till stor del avser det även inom den privata sektorn. Lokaler bör kunna syn och hörselanpassas, utrustning får inte ta flera månader att få fram. Allt detta kan European Social Label hjälpa våra medlemmar med och det finns ofta regionala stöd att söka för att kunna finansiera dem. 

eusl logo

Integration Rätten att känna sig delaktig

Integration betyder så mycket beroende på vem man är, i vilken situation man är i och allt där emellan. Här fokuserar European Social Label i första hand på integrationen på arbetsplatsen men det ska helst ses som ett litet ekosystem i ett större ekosystem. Dagens stressade företagare slarvar tyvärr väldigt ofta här och det kan skapa en osäkerhetskänsla för den som är ny på arbetet. On Boarding, har blivit en bransch i sig själv tack vare detta. European Social Label vill också se ett medarbetarengagemang och vi har själva skrivit in i våra stadgar och urkunder att medarbetare ska vara delaktiga i besluten i verksamheterna. Vi är alla olika, de som tar mer plats och de som vill ta mindre. Är man introvert så kan det bli onaturligt att vilja prata inför andra. Det blir då viktigt att ta fram kommunikationskanaler som underlättar för alla. 

European Social Label fokuserar även på utbildningar, både för individen så väl som företagen, för att fler ska känna sig delaktiga. Man kan tycka att det är universellt att höja handen, vinka och säga hej till en medarbetare men det är mer sällsynt än många tror. Fler behöver också känna till vilka rättigheter och skyldigheter man har i samhället. Man ska kunna få stå för den man är utan att behöva känna sig förminskad eller undantryckt. 

eusl logo

Vår delaktighet i de globala målen Tillsammans med våra medlemmar verkar vi för ett bättre samhälle

Nedan är de globala mål som European Social Label väljer att fokusera på i första hand. Det betyder inte att de mål som inte är listade nedan inte är av intresse, men vi tror att för just de målen finns det aktörer som kan göra jobbet betydligt snabbare och betydligt bättre. Rubrikerna på målen beskriver väldigt väl bredden på European Social Label och våra tillhörande verksamheter. För mer information om målen, klicka på respektive mål så kommer man till svenska Regeringens hemsida och deras beskrivningar. Våra medlemmar väljer själva hur de vill arbeta med målen. Då European Social Label inte drivs i ett vinstdrivande syfte så går överskottet från medlemsavgiften in i vår egen stiftelse, EUSL Foundation, och vidare ut i olika sociala insatser som medlemmarna definierar och det är per automatik det minsta våra medlemmar bidrar till. Alla insatser bidrar till något eller några av målen nedan. 

eusl logo

Allt som står ovan är vad vi tycker att vårt varumärke ska stå för. Duvan är en visuell sammanfattning av allas lika värde, integration, mångfald, tillgänglighetsfrågor, så väl som att driva en utveckling mot ett bättre samhälle, hållbarhetsfrågor och hur vi alla har något att hämta från att hjälpa varandra. Dessa sex punkter sammanfattas av den kvist som sitter i duvans näbb och duvans kropp visualiserad är att vilja hjälpa någon annan. 

Kontakta oss

Vi vill alltid höra ifrån dig!