European Social Label

Care to Change The World

Medlemskapet…

…mer än bara på papper

Att vara medlem i European Social Label innebär ett ställningstagande. Våra medlemmar har bestämt sig för att göra något för sina medmänniskor. Vi tror att alla  känner någon som är arbetslös, utan studier eller bara behöver rätt motivering för att komma igång. Medlemskapet är grundbulten i European Social Label’s verksamhet. Utöver att driva de tjänster som medlemskapet innefattar så går överskottet, så mycket som upp till 90%, in i vår stiftelse som heter EUSL Foundation. Stiftelsen delar ut pengar till sociala projekt men driver även egna. Vad de har gemensamt är att alla projektet, egna som externa, bestäms av våra medlemmar. Vidare har alla projekt en lokal koppling till våra medlemmar då vi har bildat 21 marknadsområden som följer länsindelningen i Sverige. Detta syftar till att inte få någon toppstyrning utan allt utgår lokalt från medlemmen och ska tillbaka till medlemmen genom attraktiva projekt som marknadsförs på rätt sätt. 

Medlemskapet betyder mycket mer än bara medlemskapet i sig. För den som önskar finns det möjlighet att ta del av vårt valideringssystem för att visa upp ett socialt ansvarstagande på arbetsplatsen. Det är ett modernt system byggt på ISO26000 och som använder spelifiering som modell. Nu är minimikraven som andra standarder innefattar bortplockade och istället är det ett poängsystem som gäller. Vi förstår att ett litet företag med en anställd inte har samma förutsättningar som ett större företag men även det lilla företaget ska ges möjlighet att arbeta med integration och utanförskap och visa upp detta. Dessutom räknas allt när det kommer till att skapa ett bättre samhälle, väntar man ett halvår på myndigheternas byråkrati så är det människor som lider under tiden. 

Grunden för European Social Label är integration och utanförskap utifrån det idéburna perspektivet och vår organisation bygger på kooperation. Som ordet antyder betyder nätverk väldigt mycket i dessa frågor. Ett medlemskap i European Social Label visar att företaget är intresserade av, samt drivande, i dessa frågor och vill vara del i en samhällsförändring. Som medlem finns det därför goda chanser att både generera nya kunder i form av de som gör medvetna val men det finns också en god möjlighet till att ställa egna krav på de leverantörer som man själv samarbetar med. European Social Label samarbetar själva inte med något företag som inte tar ett socialt ansvar och vi önskar att fler gör samma sak i framtiden. 

Genom vårt entreprenörsprogram Social Green House får också medlemmar möjlighet att träffa, coacha och inspirera nya entreprenörer. Genom att presentera våra medlemmar och dess tjänster samt låta dem berätta om sin historia inspirerar de till att nya företag växer fram. Omvänt genererar det också nya kunder till våra medlemmar då entreprenörerna också har behov som behöver fyllas. Här matchar European Social Label noggrant för att få rätt leverantör med rätt värderingar. 

Som medlem får man även ta del av vårt medlemsprogram som innefattar allt från frukostmöten och seminarium till kurser, utbildningar och föreläsningar, nätverkande med andra medlemmar och mycket mer. Vi kallar det för Social Convention och är lokala, nationella och internationella sammankomster som kryddas med arbetsgivarorganisationer, myndigheter och intresseorganisationer och varje sammankomst har ett särskilt tema. 

 

Det här ingår i medlemskapet

EU

Medlemmarnas arbetsplats

Plattform för handel och finansiering för dig och dina kunder inom hela EU.

Inga fler onödiga risker med kunder som inte betalar. EUSL vidgar medlemmarnas marknadsområden till hela EU.

Plattformen fungerar även för rekrytering.

WORKPLACE

by Facebook

Genom ett samarbete med Facebook kan EUSL erbjuda företagsplattformen Workplace till alla medlemmar. 

Videomöten, chat, grupper, nätverka med andra medlemmar, samarbeten och mycket mer.

OWNCLOUD

Din plattform

Varje medlem får ett eget moln för att lagra sin data. Aldrig mer behöver man oroa sig för att datan försvinner eller att obehöriga jättebolag spionerar på oss. 

Med egna servrar i Sverige kan EUSL garantera att våra medlemmars data är skyddad varje dag.

SUITECRM

GDPR-klart kundsystem

Som medlem i EUSL får varje medlem sin egen instans av världens största CRM-system.

Med ett riktigt CRM-system håller man koll på alla sina kunder, kampanjer och medarbetare.

Marknadsföring

för ett bättre samhälle

EUSL drivs utifrån ett idéburet perspektiv där överskottet går in i vår stiftelse och sedan ut i samhället genom projekt som våra medlemmar önskar driva. 

Projekten marknadsförs tillbaka till våra medlemmar, med varumärkesutveckling som resultat.

Kontakta oss för att få veta mer eller bli medlem. Kontaktuppgifter finner du högst upp genom att trycka på den blå pilen.