European Social Label

Care to Change The World

Effektiv och lönsamt arbete

 

Många organisationer är så effektiviserade som det bara är möjligt samtidigt som marginalerna många gånger är små och det kan därför kännas främmande att jobba med människor i utanförskap. Att lägga tid och där med pengar på människor blir därför ett frågetecken. Vi vill vända detta frågetecken till ett utropstecken genom att bistå företag med den hjälp som behövs. 

Allting börjar med ett medlemskap i European Social Label. Att vara medlem innebär ett ställningstagande för företaget men det är genom de tillhörande tjänsterna som våra medlemmar har möjlighet att växa och skilja ut sig från sina konkurrenter. European Social Label har utvecklat två tjänster för ökad försäljning: E-handelsplattformen S’agapo Store som är en gemensam plattform för alla medlemmar att synas på samt Growthify som ger medlemmar möjlighet att erbjuda sina kunder både faktura och avbetalningar oavsett vart inom EU kunden befinner sig. Skulle det uppstå något problem så tar European Social Label hand om hela ärendet. Det borgar för en säkerhet så att våra medlemmar vågar genomföra en affär med en utländsk kund. 

I samarbete med Facebook har European Social Label och våra medlemmar getts möjligheten att använda Facebooks företagslösning, Workplace by Facebook. Genom Workplace får våra medlemmar sin egen företagssida och avdelning men kan också få kontakt med andra medlemmar. Vidare tillåter Workplace grupper, projektarbeten, chatfunktion, video och konferens- möjligheter, samt mycket mer och tjänsten fungerar som European Social Label’s ekosystem. 

Med dagens teknik och behov har European Social Label även utvecklat sin egen mötestjänst. Mötestjänsten är till för alla de digitala möten som våra medlemmar behöver göra med sina kunder eller leverantörer som ännu inte är medlemmar i European Social Label. Tjänsten innefattar samtal med eller utan bild, gruppsamtal och konferenssamtal, filhantering, fildelning och är enkel att hantera. Medlemmar kan skräddarsy mötestjänsten så att det passar deras grafiska profil. Tjänsten lever upp till European Social Label’s kravbild enligt de horisontella linjerna och drivs fullt ut genom grön energi och alla servrar står i svenska serverhallar med hög säkerhet. 

European Social Label vill att medlemskapet ska ses som en investering både för medlemmen men även för samhället. Behöver våra medlemmar hjälp med frågor kring arbetsgivarstöd, lönebidrag eller i relationer med kommuner och myndigheter hjälp vi till även där. Däremot ställs det inga krav på våra medlemmar att de måste ta emot andra människor i arbetsträning eller praktik. Finns det en möjlighet för en ny medarbetare eller praktikant men någon form av stöd behövs så har European Social Label alla verktyg för att medlemmen ska kunna nå sitt mål och vår relation med myndigheter har gjort att vi, numera, talar samma språk. 

Kontakta oss för att få veta mer eller bli medlem. Kontaktuppgifter finner du högst upp genom att trycka på den blå pilen.