#!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=27#!trpen#Skip to content#!trpst#/trp-gettext#!trpen#

European Social Label Logo

 

 

European Social Label Om oss

European Social Label är en europeisk organisation med ursprung i Örebro, två timmars bilresa från Stockholm. Vår målsättning är att alla som vill ska ha någon form av sysselsättning att gå till varje dag. European Social Label gör klassiska saker på ett modernt vis och vi menar på att för att skapa förändring måste vi ta oss själva till nästa nivå. Därför har vi valt en annorlunda bolagsform i form av ett europakooperativ där European Social Label är det första av två i sitt slag i Sverige.

Vi som bildat European Social Label lever enligt devisen att alla kan göra något, men ingen kan göra allt. Vi vill verka på alla plan där vi kan göra skillnad för någon annan och vi gör det på flera vis: Bolagsformen europakooperativ är en medlemsägd organisation med grenar ut till alla länder inom EU och EES- länderna. Syftet är att öppna upp de interna landgränserna inom EU för att lättare kunna genomföra transnationella affärer.

European Social Label har också utvecklat tre tjänster som erbjuds alla medlemmar. Det är S’agapo Store som är en gemensam e-handelsplattform för alla våra medlemmar, Growthify som är en finansieringstjänst för avbetalningar och fakturor och fungerar inom hela EU samt vårt valideringssystem som ska visa upp hur våra medlemmar arbetar med integration och jämställdhetsfrågor på arbetsplatsen 

Europakooperativ som bolagsform ger en hög transparens till våra medlemmar men även för extern granskning och våra medlemmar är med och påverkar åt vilket håll vi ska ta oss härnäst. Vi positionerar oss mellan kommuner och statliga myndigheter samt näringslivet och den idéburna sektorn både som ett komplement och en konkurrent.

Våra medlemmar är små, medel och stora företag som har förstått nödvändigheten av att vara en del i samhället. European Social Label sätter av upp till 90% av medlemsavgiften till insatser i samhället som leder till sysselsättning för människor på dygnets alla timmar. Detta görs genom vår stiftelse kallad EUSL Foundation. Samtidigt tar våra medlemmar ett stort ansvar genom att ta emot människor på praktik från skolor eller samarbetar med kompletterande aktörer för att finna lösningar på gemensamma behov.

European Social Label tar ett holistiskt grepp på vad integration och utanförskap betyder. För oss är det definierat till en person som är arbetslös i minst 30 dagar, vilket betyder att det kan vara vem som helst oavsett ursprung, hudfärg, funktionsvariation, ålder med mera. Av denna anledning har vi bildat två separata avdelningar: European Future Label SCE, EUFL, som är Sveriges andra europakooperativ samt konceptverksamheten Social Green House som hjälper människor in i samhället genom att starta och driva eget företag med fokus på den idéburna tanken.

European Future Label är vårt svar på yrkesförberedande utbildningar i EU där grundtanken är att våra medlemmar ska kunna definiera sitt behov av kompetens och låta oss driva vad som kallas för arbetsmarknadspolitiska projekt för att göra en deltagare anställningsbar direkt efter projektets avslut. Läs mer om både European Future Label och Social Green House genom att klicka på EUSL-Gruppen nere till höger. 

Kontakta oss för att få veta mer eller bli medlem. Kontaktuppgifter finner du högst upp genom att trycka på den blå pilen.