Skip to content
EUSL Logo

European Social Label

Medlemskapet

Det här ingår i medlemskapet

Det måste vara attraktivt och lönsamt för ett företag att bli medlem i European Social Label. Annars är det bara ytterligare ett affärsnätverk bland andra. Vi tycker att vi har lyckats med detta och nedan kan man läsa mer om de olika tjänsterna vi kan erbjuda. De åtta första tjänsterna har ett värde om upp till 4 400kr per månad medan övriga fyra väger in på ungefär lika mycket till. Men för den som inte behöver några av nedanstående tjänster så ingår fortfarande en hel del marknadsföring och varumärkesutveckling av den egna verksamheten, så det finns alltid något för alla.

Europeiska Unionen

Utöver att lösa Sveriges och Europas integrationsutmaningar är EUSL en plattform för handel och finansiering för dig och dina kunder inom hela EU.

EUSL öppnar upp de osynliga gränser länderna har emellan sig genom att erbjuda medlemmar utökade möjligheter till transnationell handel utan ökade risker mellan köpare och säljare.

Marknadsföring

EUSL drivs utifrån ett idéburet perspektiv där överskottet går in i vår stiftelse och sedan ut i samhället genom projekt som våra medlemmar önskar driva mot ett bättre samhälle.

Projekten marknadsförs tillbaka till våra medlemmar, med varumärkesutveckling som resultat och ett bättre samhälle att leva och verka i för alla.

Mattermost

Den digitala arbetsplatsen på ett säkert ställe. Mattermost är en tjänst likt Workplace by Facebook men för de som vill ha kontroll på all sin data. European Social Label erbjuder en helt isolerad fullversion av Mattermost

Tillsammans med en integration mot Meetiz blir Mattermost en säker och tillförlitlig arbetsplats för alla medarbetare.

Mautic

EUSL erbjuder en förkonfigurerad plattform för all digital marknadsföring vilket även inkluderar statistik och rapporter från det arbete som skapas. Mautic körs helt isolerat från omvärlden i en skyddad miljö.

Genom Mautic sköts alla kampanjer, mailutskick och allting synkroniseras på ett ställe. Arbeta smartare, inte hårdare.

Meetiz - fria och obegränsade möten

Med Meetiz erbjuder EUSL en anpassad och obegränsad videomötestjänst som fokuserar på säkerhet och anonymitet.

Tjänsten kan anpassas med medlemmars grafiska profil för att skapa en igenkänningsfaktor och kan enkelt integreras med andra tjänster så som Mattermost eller Youtube för att nå en stor publik.

Owncloud - din data, din plattform

Varje medlem får ett eget moln för att lagra sin data. Aldrig mer behöver man oroa sig för att datan försvinner eller att obehöriga spionerar eller har tillgång till datan.

  Med egna servrar kan EUSL garantera att våra medlemmars data är skyddad varje dag och ställer samtidigt krav på att all data hanteras på en nivå likställd med vården i Sverige.

SuiteCRM

GDPR-klart kundsystem för alla medlemmar. Som medlem i EUSL får varje medlem sin egen instans av CRM-systemet som utnämndes till världens bästa CRM-system 2015.

Med SuiteCRM är alla medlemmar redo att hantera sina kunder på ett korrekt och säkert sätt. SuiteCRM är ett komplett men ändå enkelt och anpassningsbart system.

WORKPLACE by Facebook

Genom ett samarbete med Facebook kan EUSL erbjuda företagsplattformen Workplace till alla medlemmar. 

Videomöten, chat, grupper, nätverka med andra medlemmar, samarbeten och mycket mer i en visuellt bekant miljö men som samtidigt är helt separerad från Facebook. Workplace företagsmedlemmar prioriteras i högre utsträckning av Facebook.

Odoo

En komplett tjänst för hela företaget i modern modulform inklusive bokföring, fakturering, asset management, HR och personaltjänster, onboarding, projekthantering och mycket mer.

Open Project

Ett riktigt projekthanteringssystem med alla tillbehör man kan behöva. Ett liknande system ingår i Odoo också men här är det frikopplat från allt annat och det finns inget som stör.

S'agapo Store

En plattform för e-handelsplattformar. Här säljer medlemmar sina produkter och tjänster tillsammans för ett bättre samhälle. För varje såld vara eller tjänst går en liten del till vår stiftelse.

Growthify

Alla företag står någon gång inför problematiken om att ta betalt eller få betalt. European Social Label har utvecklat en egen factoringtjänst som fokuserar på transnationell factoring.

European Social Label Logo

Alla servrar som European Social Label driver har två krav på sig: De ska vara etiskt riktiga samt ha en bra miljöprofil. De som använder European Social Label’s tjänster kan i sin tur berätta för sina kunder att deras data lagras och hanteras enligt ISO27001 för informationssäkerhet samt drivs av vattenkraft, så kallad grön energi. 

Medlemskapet

mer än bara på papper

Att vara medlem i European Social Label innebär ett ställningstagande. Våra medlemmar har bestämt sig för att göra något för sina medmänniskor. Vi tror att alla  känner någon som är arbetslös, utan studier eller bara behöver rätt motivering för att komma igång. Medlemskapet är grundbulten i European Social Label’s verksamhet. Utöver att driva de tjänster som medlemskapet innefattar så går överskottet, så mycket som upp till 90%, in i vår stiftelse som heter EUSL Foundation. Stiftelsen delar ut pengar till sociala projekt men driver även egna. Vad de har gemensamt är att alla projektet, egna som externa, bestäms av våra medlemmar. Vidare har alla projekt en lokal koppling till våra medlemmar då vi har bildat 21 marknadsområden som följer länsindelningen i Sverige. Detta syftar till att inte få någon toppstyrning utan allt utgår lokalt från medlemmen och ska tillbaka till medlemmen genom attraktiva projekt som marknadsförs på rätt sätt. 

Medlemskapet betyder mycket mer än bara medlemskapet i sig. För den som önskar finns det möjlighet att ta del av vårt valideringssystem för att visa upp ett socialt ansvarstagande på arbetsplatsen. Det är ett modernt system byggt på ISO26000 och som använder spelifiering som modell. Nu är minimikraven som andra standarder innefattar bortplockade och istället är det ett poängsystem som gäller. Vi förstår att ett litet företag med en anställd inte har samma förutsättningar som ett större företag men även det lilla företaget ska ges möjlighet att arbeta med integration och utanförskap och visa upp detta. Dessutom räknas allt när det kommer till att skapa ett bättre samhälle, väntar man ett halvår på myndigheternas byråkrati så är det människor som lider under tiden. 

 

Kooperation för privat sektor

 

Grunden för European Social Label är integration och utanförskap utifrån det idéburna perspektivet och vår organisation bygger på kooperation. Som ordet antyder betyder nätverk väldigt mycket i dessa frågor. Ett medlemskap i European Social Label visar att företaget är intresserade av, samt drivande, i dessa frågor och vill vara del i en samhällsförändring. Som medlem finns det därför goda chanser att både generera nya kunder i form av de som gör medvetna val men det finns också en god möjlighet till att ställa egna krav på de leverantörer som man själv samarbetar med. European Social Label samarbetar själva inte med något företag som inte tar ett socialt ansvar och vi önskar att fler gör samma sak i framtiden. 

Genom vårt entreprenörsprogram Social Green House får också medlemmar möjlighet att träffa, coacha och inspirera nya entreprenörer. Genom att presentera våra medlemmar och dess tjänster samt låta dem berätta om sin historia inspirerar de till att nya företag växer fram. Omvänt genererar det också nya kunder till våra medlemmar då entreprenörerna också har behov som behöver fyllas. Här matchar European Social Label noggrant för att få rätt leverantör med rätt värderingar. 

Som medlem får man även ta del av vårt medlemsprogram som innefattar allt från frukostmöten och seminarium till kurser, utbildningar och föreläsningar, nätverkande med andra medlemmar och mycket mer. Vi kallar det för Social Convention och är lokala, nationella och internationella sammankomster som kryddas med arbetsgivarorganisationer, myndigheter och intresseorganisationer och varje sammankomst har ett särskilt tema. 

 

***