Skip to content

Sverige

Vårt avlånga land är fantastiskt på många vis. Ett stort antal sjöar, skog och städer är några av de många kännetecken som finns här. Fler saker som Sverige är duktiga på är skapande av musik så väl som innovation, där både ABBA och Spotify är fina representater för båda. Detta arv som på många sätt har satt ett litet land så som Sverige på kartan är något som EUSL vill ta vara på och vidareutveckla. 

European Social Label, EUSL, verkar för ett mer inkluderande och jämställt Europa och arbetet börjar i Sverige. Då landet är så pass avlångt och beroende på vart man befinner sig i landet så skiljer sig förutsättningarna väsentligt åt. Att det råder snöstorm i ena änden av landet samtidigt som vårblommorna knoppar i den andra änden är inte särskilt sällsynt. Samma skillnader råder mellan människor i olika delar av landet, med vitt skilda livsstilar, demografiska situationer, utbildningsnivåer, företagande, integration och utanförskap. 

Av denna anledning har European Social Label valt att dela upp Sverige i 24 marknadsområden. Dessa marknadsområden motsvarar länsindelningen i landet samt består även av ytterligare tre projektområden. Varje marknadsområde sköter sig själv och erbjuder alla de koncept som EUSL-Gruppen innehar. Det innebär att ett medlemskap i European Social Label är isolerat till det enskilda marknadsområdet, detta för att inget ska upplevas som toppstyrt och som medlem ska man ha en stark anknytning till det lokala samhället där man verkar. 

European Social Label har här valt att använda en landskapsfågel som symbol för det lokala marknadsområdet. Svep till vänster för att besöka respektive marknadsområde. Finns inte just ditt område, kontakta oss så skapar vi det tillsammans!