Skip to content

European Social Label Logo

European Social Label

Care to Change The World

Med EU som arbetsplats

Europeiska Unionen, EU, är en fördragsbunden union och sedan första februari 2020 mellan 27 länder. EU bildades den första november 1993 och är det mest långtgående överstatliga samarbetet i världen. Dess ursprung kommer från tidigare Europeiska Gemenskapen, EG, som fokuserade på kol och stål, atomenergi samt ekonomi. EG i sin tur är sprunget ur Europeisk Integration från 1950.

EU’s mål är att främja fred i regionen och dess grundläggande värden är bland annat värdighet, demokrati, jämlikhet och respekt för de mänskliga rättigheterna. Dessa värden ska vara gemensamma för alla medlemsstater och kännetecknas av mångfald, tolerans, icke-diskriminering, rättvisa och jämställdhet. 

Med EU som överstatlig organisation vill de sätta upp en region för fri rörlighet av människor, varor, tjänster och kapital. De utvecklade en egen valuta, Euro, som är gångbar i de flesta EU-länder samt tog fram den europeiska bolagsformen Europakooperativ för att underlätta transnationella samarbeten för sociala och idéburna företag. I en rapport från 2010 skriven av EU fastslår de att om EU hade bildats nu så hade det blivit ett europakooperativ. 

European Social Label är ett sådant europakooperativ. Som organisation vill vi två saker: Lösa Sveriges och Europas integrationsutmaningar samtidigt som vi gör det attraktivt för näringslivet att vara med på vår resa. Resultatet av vad vi vill uppnå är en helt ny modell kring integration och utanförskap som inte finansieras av skattemedel utan som drivs av småföretagare inom hela EU som är lokalt engagerade i samhället. I steget där på minskar det ekonomiska trycket på utsatta myndigheter som istället bättre kan fokusera på sitt uppdrag. 

Map of Europe
Colored face

European Social Label Logo

En kooperativ värld

Med Sveriges första och andra europakooperativ, European Future Label, skapas en fullgod enhet för att få till den här samhällsförändringen. På lång sikt önskar vi att den som är arbetssökande och skriver in sig i European Social Label eller European Future Label också ska bli berättigad A-kassa. Det är samhällsförändring på riktigt.

Genom European Social Label får våra medlemmar omgående möjlighet att verka i valfritt EU-land utan att behöva registrera sig där. Kanalisera affärerna genom oss så slipper företagen registrera sig för moms och arbetsgivaravgifter och kan bedriva sin ordinarie verksamhet vart som helst inom regionen. Skulle man vilja registrera sig i alla länder kostar det cirka 250 000kr och utöver det skapa en hel del pappersarbete. 

För denna unika möjlighet har European Social Label utveckat ett antal skräddarsydda tjänster, inklusive S’agapo Store för e-handel och rekrytering samt Growthify som en attraktiv finansieringstjänst som fungerar över alla landsgränser. För vår organisation är det inte längre en risk att verka i Malmö och ha kunder i Köpenhamn och vi är övertygade om att varje dag missas många affärer för att säljare och köpare inte kan enas kring betalalternativen. Köparen kanske inte har allt kapital tillgängligt vid köpetillfället och säljaren vill inte riskera att inte få betalt eller bemöda sig med att driva inkasso-ärenden i ett annat land och då uteblir affären istället. 

Med European Social Label breddar vi våra medlemmars marknad och upptagningsområde. Inte längre är man styrd av nationella regler och internationella risker utan här lyfts de inre landgränserna bort och genom vår organisation blir EU vad EU från början var tänkt att vara – en fri zon för handel och kapital. 

Kontakta oss för att få veta mer eller bli medlem. Kontaktuppgifter finner du högst upp genom att trycka på den blå pilen.