Skip to content

European Social Label Logo

European Social Label

Care to Change The World

För den arbetssökande

European Social Label verkar för att skapa ett nytt ekosystem som både stöttar och utmanar det existerande, skattefinansierade systemet. För våra medlemmar innebär det ett aktivt ställningstagande till att vara med och bidra till ett bättre samhälle, som utgår från medlemmen själv. Inom European Social Label hjälper vi våra medlemmar att rekrytera nya medarbetare och samtidigt hjälper vi unga, nyanlända, de med funktionsvariationer eller i princip vem som helst att hitta sitt första eller nästa arbete. Finns det en möjlighet till arbetsgivarstöd eller lönebidrag sköter vi även om den biten och ser till att resan från arbetssökande till anställd blir så smärtfri som möjligt. Våra medlemmar annonserar efter sina nästa medarbetare på S’agapo Store och där kan även arbetssökande anmäla sig som arbetssökande. 

European Social Label rekryterar inte direkt annat än genom annonser på hemsidan. Vad vi däremot gör är att matcha arbetssökande mot våra medlemmar. De flesta medlemmar i European Social Label är företag eller föreningar och de har till och från behov av ny personal. Genom den e-handelsplattform European Social Label har tagit fram, kallad S’agapo Store, kan våra medlemmar visa upp sig och sina tjänster men även annonsera efter personal. Omvänt kan en arbetssökande registrera sig på S’agapo Store och ladda upp sitt CV och genom vår utvecklade AI inte bara matcha kompetensen mot behovet utan även skapa en behovsplan ifall en viss typ av kompetens saknas för att bli anställningsbar. 

När denna typ av situation uppstår verifierar och säkerställer European Social Label att behovet är riktigt var av sedan vår systerorganisation European Future Label skapar en riktad insats, ett så kallat arbetsmarknadspolitiskt projekt, för att tillgodose våra medlemmars behov av kompetens. Vi lägger ut projektet på någon av de kompletterande aktörerna som är medlemmar i European Social Label och vi skapar på så vis en form av ekosystem. Vi ser det som ett helhetskoncept där vi löser ett uppkommet behov och som i slutändan genererar ett arbete åt någon annan. 

Vårt mål är en större strukturförändring i samhället där en arbetssökande skriver in sig i European Social Label och där igenom också blir berättigad A-kassa. I dagsläget krävs det, beklagligtvis, att man är inskriven på sedvanligt manér istället för att kunna delta i ett arbetsmarknadspolitiskt projekt. Är man däremot inte arbetslös men ändå på jakt efter en ny arbetsplats eller bara vill utbilda sig för att stå sig starkare i konkurrensen i framtiden är man också varmt välkommen att registrera sig. 

 

 

European Social Label, skapat av företagare för företagare, vill att fler ska ges möjligheten att starta eget företag. Många andra företagshubbar siktar på att ta fram starka, vinstdrivande företag och de stöps således in i en mall. Vårt fokus ligger snarare kring att låta fler starta företag på hobbynivå eller familjeföretag eller företag med den ideella eller idéburna tanken främst. 

Vi kallar det för Social Green House och för dig som är intresserad av detta så innebär det, upp till, två år av samarbete där vi tillsammans hjälps åt för att företaget ska komma igång. Entreprenören får ett medlemskap i European Social Label och tillgång till alla dess tjänster men det som verkligen skiljer ut oss är att våra redan etablerade medlemmar är med och stöttar och coachar entreprenören. De berättar sin historia, vilka utmaningar de hade och vilka lärdomar de har tagit. Taget tillsammans med övrigt utbud skapar det både möjlighet och inspiration till att lyckas med sin egna verksamhet. Vi kallar det för ett faddersystem och när entreprenören är färdig är han eller hon varmt välkommen att hjälpa nästa entreprenör på samma vis.

Kontakta oss för att få veta mer, ansluta dig som arbetssökande eller söka en plats i Social Green House. Kontaktuppgifter finner du högst upp genom att trycka på den blå pilen.