Skip to content

European Social Label Logo

European Social Label För Företag

Effektiv och lönsamt arbete

 

Många organisationer är så effektiviserade som det bara är möjligt samtidigt som marginalerna många gånger är små och det kan därför kännas främmande att jobba med människor i utanförskap. Att lägga tid och där med pengar på människor blir därför ett frågetecken. Vi vill vända detta frågetecken till ett utropstecken genom att bistå företag med den hjälp som behövs. 

Allting börjar med ett medlemskap i European Social Label. Att vara medlem innebär ett ställningstagande för företaget men det är genom de tillhörande tjänsterna som våra medlemmar har möjlighet att växa och skilja ut sig från sina konkurrenter. European Social Label har utvecklat två tjänster för ökad försäljning: E-handelsplattformen S’agapo Store som är en gemensam plattform för alla medlemmar att synas på samt Growthify som ger medlemmar möjlighet att erbjuda sina kunder både faktura och avbetalningar oavsett vart inom EU kunden befinner sig. Skulle det uppstå något problem så tar European Social Label hand om hela ärendet. Det borgar för en säkerhet så att våra medlemmar vågar genomföra en affär med en utländsk kund. 

Unika samarbeten

I samarbete med Facebook har European Social Label och våra medlemmar getts möjligheten att använda Facebooks företagslösning, Workplace by Facebook. Genom Workplace får våra medlemmar sin egen företagssida och avdelning men kan också få kontakt med andra medlemmar. Vidare tillåter Workplace grupper, projektarbeten, chatfunktion, video och konferens- möjligheter, samt mycket mer och tjänsten fungerar som European Social Label’s ekosystem. 

Med dagens teknik och behov har European Social Label även utvecklat sin egen mötestjänst. Mötestjänsten är till för alla de digitala möten som våra medlemmar behöver göra med sina kunder eller leverantörer som ännu inte är medlemmar i European Social Label. Tjänsten innefattar samtal med eller utan bild, gruppsamtal och konferenssamtal, filhantering, fildelning och är enkel att hantera. Medlemmar kan skräddarsy mötestjänsten så att det passar deras grafiska profil. Tjänsten lever upp till European Social Label’s kravbild enligt de horisontella linjerna och drivs fullt ut genom grön energi och alla servrar står i svenska serverhallar med hög säkerhet. 

Smarta investeringar skapar ökad lönsamhet

European Social Label vill att medlemskapet ska ses som en investering både för medlemmen men även för samhället. Behöver våra medlemmar hjälp med frågor kring arbetsgivarstöd, lönebidrag eller i relationer med kommuner och myndigheter hjälp vi till även där. Däremot ställs det inga krav på våra medlemmar att de måste ta emot andra människor i arbetsträning eller praktik. Finns det en möjlighet för en ny medarbetare eller praktikant men någon form av stöd behövs så har European Social Label alla verktyg för att medlemmen ska kunna nå sitt mål och vår relation med myndigheter har gjort att vi, numera, talar samma språk. 

Det här ingår i medlemskapet, Del 1 För ett inkluderande samhälle

Europeiska Unionen


Utöver att lösa Sveriges och Europas integrationsutmaningar är EUSL en plattform för handel och finansiering för dig och dina kunder inom hela EU.

EUSL öppnar upp de osynliga gränser länderna har emellan sig genom att erbjuda medlemmar utökade möjligheter till transnationell handel utan ökade risker mellan köpare och säljare.

Marknadsföring


EUSL drivs utifrån ett idéburet perspektiv där överskottet går in i vår stiftelse och sedan ut i samhället genom projekt som våra medlemmar önskar driva mot ett bättre samhälle. Projekten marknadsförs tillbaka till våra medlemmar, med varumärkesutveckling som resultat och ett bättre samhälle att leva och verka i för alla.

Mattermost


Den digitala arbetsplatsen på ett säkert ställe. Mattermost är en tjänst likt Workplace by Facebook men för de som vill ha kontroll på all sin data. European Social Label erbjuder en helt isolerad fullversion av Mattermost

Tillsammans med en integration mot Meetiz blir Mattermost en säker och tillförlitlig arbetsplats för alla medarbetare.

Mautic


EUSL erbjuder en förkonfigurerad plattform för all digital marknadsföring vilket även inkluderar statistik och rapporter från det arbete som skapas. Mautic körs helt isolerat från omvärlden i en skyddad miljö.

Genom Mautic sköts alla kampanjer, mailutskick och allting synkroniseras på ett ställe. Arbeta smartare, inte hårdare.

Det här ingår i medlemskapet, Del 2 För ett inkluderande samhälle

Meetiz
Fria och obegränsade möten


Med Meetiz erbjuder EUSL en anpassad och obegränsad videomötestjänst som fokuserar på säkerhet och anonymitet.

Tjänsten kan anpassas med medlemmars grafiska profil för att skapa en igenkänningsfaktor och kan enkelt integreras med andra tjänster så som Mattermost eller Youtube för att nå en stor publik.

Owncloud
Din data, din plattform


Varje medlem får ett eget moln för att lagra sin data. Aldrig mer behöver man oroa sig för att datan försvinner eller att obehöriga spionerar eller har tillgång till datan.

  Med egna servrar kan EUSL garantera att våra medlemmars data är skyddad varje dag och ställer samtidigt krav på att all data hanteras på en nivå likställd med vården i Sverige.

SuiteCRM
Utnämnt till världens bästa CRM


GDPR-klart kundsystem för alla medlemmar. Som medlem i EUSL får varje medlem sin egen instans av CRM-systemet som utnämndes till världens bästa CRM-system 2015.

Med SuiteCRM är alla medlemmar redo att hantera sina kunder på ett korrekt och säkert sätt. SuiteCRM är ett komplett men ändå enkelt och anpassningsbart system.

WORKPLACE by Facebook
Nu även för företagare


Genom ett samarbete med Facebook kan EUSL erbjuda företagsplattformen Workplace till alla medlemmar. 

Videomöten, chat, grupper, nätverka med andra medlemmar, samarbeten och mycket mer i en visuellt bekant miljö men som samtidigt är helt separerad från Facebook. Workplace företagsmedlemmar prioriteras i högre utsträckning av Facebook.

Det här ingår i medlemskapet, Del 3 För ett inkluderande samhälle

Odoo

En komplett tjänst för hela företaget i modern modulform inklusive bokföring, fakturering, asset management, HR och personaltjänster, onboarding, projekthantering och mycket mer.

Open Project

Ett riktigt projekthanteringssystem med alla tillbehör man kan behöva. Ett liknande system ingår i Odoo också men här är det frikopplat från allt annat och det finns inget som stör.

S'agapo Store

En plattform för e-handelsplattformar. Här säljer medlemmar sina produkter och tjänster tillsammans för ett bättre samhälle. För varje såld vara eller tjänst går en liten del till vår stiftelse.

Growthify

Alla företag står någon gång inför problematiken om att ta betalt eller få betalt. European Social Label har utvecklat en egen factoringtjänst som fokuserar på transnationell factoring.
EUSL Logo

Vår kvalitetsgaranti För andras lönsamhet

Alla tjänster som ingår i medlemskapet och som vi kan styra över själva uppfyller viktiga standarder för våra medlemmars profilering. Tjänsterna går på separerade VPSer (Virtual Private Server) vilket innebär att ingen annan har tillgång till dem. Servrarna drivs på grön energi, i vårt fall 100% vattenkraft, och är certifierade enligt ISO27001 standarden för digital informationssäkerhet.